Όροι και Κανονισμοί

 1. Στους διαγωνισμούς μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία (ηλικίας 18 ετών και άνω), αποδέχονται τους όρους και προϋπόθεσες και δεν αποκλείονται από τον όρο 2, πιο κάτω.
 2. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας Treecom Limited καθώς και οι συνεργάτες τους και οι συγγενείς πρώτου (Α’) βαθμού.
 3. Μόνο ένα δώρο θα απονέμεται σε κάθε πρόσωπο.
 4. Οι έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται αυτές που ακολουθούν τις οδηγίες συμμετοχής, όπως αναγράφονται στην ανακοίνωση του εκάστοτε διαγωνισμού και εμπίπτουν στην περίοδο ισχύος κάθε διαγωνισμού όπως αυτή που αναγράφεται στην ανακοίνωση του εκάστοτε διαγωνισμού.
 5. Η επιλογή του νικητή / της νικήτριας θα γίνεται με κλήρωση, η οποία θα διεξάγεται την ημέρα που αναγράφεται στην ανακοίνωση του εκάστοτε διαγωνισμού.
 6. Το ονοματεπώνυμο του νικητή / της νικήτριας θα δημοσιεύεται σε νέα ανάρτηση σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ο νικητής / η νικήτρια θα καλείται να στείλει τα στοιχεία του/της στη Treecom Limited με προσωπικό μήνυμα μέσω Facebook / Instagram, ούτως ώστε να διευθετηθεί η παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός 2 εβδομάδων, η συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί και να επαναληφθεί η κλήρωση για νέο νικητή / νικήτρια.
 7. Κάθε νικητής / νικήτρια θα πρέπει να παραλάβει το δώρο του σε περίοδο 2 εβδομάδων από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, από τα γραφεία της Treecom Limited. Κατά την παραλαβή του δώρου μπορεί να ζητηθεί επίδειξη δημόσιου έγγραφο ταυτότητας και κάθε νικητής / νικήτρια θα φωτογραφίζεται με μέλη του προσωπικού , η οποία φωτογραφία μπορεί να δημοσιευθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσης, ιστοσελίδα ή/και οποιασδήποτε μορφής εντύπου.
 8. Το δώρο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, πωληθεί ή ανταλλαχθεί με μετρητά ή άλλο δώρο.
 9. Η εταιρεία Treecom Limited δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να αλλάξει τα δώρα της, να τροποποιήσει τους όρους της ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για σοβαρό μη προβλεπτό λόγο τον οποίο η εταιρεία κρίνει δικαιολογημένο.
 10. Η εταιρεία Treecom Limited διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.
 11. Με τη συμμετοχή, δίνεται συγκατάθεση από τους διαγωνιζόμενους για την τήρηση και επεξεργασία (με η χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων από την Treecom Limited ή από άλλα τρίτα πρόσωπα στα οποία μπορεί να ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας, προς το σκοπό διεξαγωγής του διαγωνισμού, της ανακήρυξης νικητών και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.
 12. Οι συμμετέχοντες παρέχουν δια της συμμετοχής τους τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου.
 13. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, επικοινωνώντας με την εταιρεία στο τηλέφωνο 22261231 καθημερινά από 8:30 π.μ. – 5:00 μ.μ ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@easymall.com.cy
 14. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται την ανακοίνωση και δημοσίευση του ονόματος ή / και εικόνας (φωτογραφίας) τους στο κοινό για σκοπούς προώθησης του διαγωνισμού ή / και της Treecom Limited.
 15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.
 16. Το Facebook/Instagram δεν έχει καμία ανάμειξη ή συσχέτιση με το διαγωνισμό.